Hoe stel je een arbeidsreglement op?

Arbeidsreglement opstellen: hoe doe je dat?

Het arbeidsreglement legt de algemene arbeidsvoorwaarden vast en geeft aan werknemers informatie over de werking en de organisatie van het werk binnen de onderneming of binnen de instelling die hen tewerkstelt. Deze informatie zal verschillend zijn naargelang de sector, privé of publiek, en de betrokken materie.

 

Wat is een arbeidsreglement?

Het arbeidsreglement is het huishoudelijk reglement van de onderneming. Het verzamelt de rechten en plichten van de werkgever en werknemer. Een arbeidsreglement is een praktische vertaling van de afspraken die in de arbeidsovereenkomst staan. Elke werkgever moet een arbeidsreglement opstellen zodra hij één werknemer in dienst heeft. Het is een belangrijk onderdeel van je administratie.

 

Wat moet het arbeidsreglement vermelden?

In het arbeidsreglement moeten een aantal zaken verplicht worden vermeldt.

 • Gegevens van de onderneming.
 • Begin en einde van de gewone arbeidsdag, het ogenblik en de duur van de rusttijden, de dagen waarop niet wordt gewerkt.
 • De uurroosters. Het gaat hier over de gewone uurroosters; de uurroosters van deeltijdse werknemers; de uurroosters van opeenvolgende ploegen; de flexibele uurroosters.
 • De dagen en uren waarop de onderneming toegankelijk is voor de werknemers die buiten de onderneming werken.
 • De wijzen van meting van en controle op de arbeid met het oog op het bepalen van het loon.
 • De wijze, het tijdstip en de plaats van betaling van het loon.
 • De opzeggingstermijnen en de dringende redenen die de verbreking van de arbeidsovereenkomst zonder opzeggingstermijn of vergoeding kunnen rechtvaardigen, onder voorbehoud van de beoordelingsbevoegdheid van de hoven en rechtbanken.
 • De rechten en plichten van het toezichthoudend personeel.
 • De straffen, het bedrag en de bestemming van de boetes en de tekortkomingen die ze bestraffen.
 • De plaats waar de persoon te bereiken is die is aangewezen om de eerste hulp te verlenen en de plaats waar de verbandkist zich bevindt, evenals de namen van de door de werkgever aangeduide geneesheren tot wie de door een arbeidsongeval getroffene zich kan wenden.
 • Duur en data van de jaarlijkse collectieve vakantie.
 • De namen van de leden van de ondernemingsraad, van het comité voor de preventie en bescherming op het werk en van de syndicale afvaardiging.
 • Adres van de sociale inspectie.
 • De vermelding van de collectieve arbeidsovereenkomsten en/of collectieve akkoorden in de onderneming en die van toepassing zijn op de werkomstandigheden.

 

Wie krijgt een arbeidsreglement?

Elke werknemer moet een kopie van het arbeidsreglement krijgen. Dat moet met een getekend ontvangstbewijs bewezen worden. Iedere werknemer moet op elk moment en zonder tussenkomst van een andere persoon het arbeidsreglement kunnen raadplegen. Iedere onderneming moet daarom ook duidelijk aangeven waar een werknemer het arbeidsreglement kan terugvinden.

×

Hoe kunnen we jou ontzorgen?

× Hoe kunnen we jou ontzorgen?