Dimona-aangifte: al jouw vragen beantwoord

Een Dimona-aangifte doen

Wanneer je als werkgever een werknemer in dienst neemt of net een arbeidscontract beëindigt, ben je verplicht dat te melden met een Dimona-aangifte. Ook wanneer je werknemer korter of langer werkt dan voorzien, moet je dat laten weten aan de overheid. Wat is een Dimona-aangifte? Wanneer moet je er een doen? En hoe doe je een Dimona-aangifte? Je ontdekt het in dit artikel.

Wat is een Dimona-aangifte?

Dimona is de afkorting van Déclaration Immédiate / Onmiddellijke Aangifte. Een werkgever is verplicht met een elektronisch bericht aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) iedere indiensttreding en iedere uitdiensttreding van een werknemer aan te geven. Dankzij de Dimona-aangifte beschikken alle instellingen voor sociale zekerheid over de meest recente gegevens. Zo krijgen werknemers de sociale voordelen waar ze recht op hebben, zoals vakantiegeld, kinderbijslag en opleidingscheques.

dimona aangifte doen

Voor wie geldt een Dimona-aangifte?

Dimona voor werknemers

De Dimona-aangifte is verplicht voor alle werknemers, dus ook voor:

 • jobstudenten
 • gelegenheidswerknemers
 • flexi-werknemers en vaste werknemers met doelgroepvermindering in de horeca

Een Dimona-aangifte is niet nodig voor:

 • vrijwilligers
 • stagiairs die onbezoldigd werken of met een opleidingsovereenkomst
 • personen die werken met een PWA-arbeidsovereenkomst (plaatselijk werkgelegenheidsagentschap, beter bekend als de wijkwerkcheque)
 • gelegenheidswerknemers die aan de slag gaan bij provinciale en plaatselijke besturen

Dimona voor werkgevers

Een Dimona-aangifte is verplicht voor alle werkgevers die bovenstaande werknemers in dienst nemen, zowel in de publieke als in de privésector.

Wanneer dimona aangifte doen

Wie moet de Dimona-aangifte doen?

Het tijdig versturen van het online bericht is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Volg onderstaand stappenplan om zelf een aangifte te doen. Of contacteer Addmodum om deze taak van je over te nemen. Wij zorgen voor een zorgeloze personeelsadministratie.

Wanneer moet je je Dimona-aangifte doen?

Je bent verplicht om een Dimona-aangifte te doen vooraleer je nieuwe werknemer effectief aan de slag gaat. Laattijdig aangeven is beter dan niet aangeven, maar je ontvangt sowieso een boete.

Bij een uitdiensttreding moet de Dimona-aangifte ten laatste aangegeven worden op de eerste werkdag die volgt op de datum van de daadwerkelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Tijdens een sociale controle vergelijken de inspecteurs de identiteiten van je werknemers met de gegevens in de databank van het RSZ. Het niet of laattijdig aangeven van Dimona levert een administratieve geldboete of zelfs strafrechtelijke sanctie op. Bovendien legt de RSZ een solidariteitsbijdrage op van minimum 2.500 euro per werknemer.

Hoe doe je een Dimona-aangifte?

Werf je voor de eerste keer iemand aan? Dan moet je je als werkgever eerst identificeren bij het RSZ. Je krijgt dan een RSZ-identificatienummer om gebruik te maken van de online diensten. Elke werkgever die een RSZ-nummer heeft, kan zich registreren en aanmelden op de online Dimona-databank van de Sociale Zekerheid. Je raadpleegt de databank via de website van het RSZ. Hierop kan je als werkgever zelf al je Dimona-wijzigingen met betrekking tot werknemers doorgeven.

Een Dimona-aangifte doe je op een beveiligde of niet-beveiligde manier. De niet-beveiligde onlinedienst gebruik je eenvoudig zonder aanmelden wanneer je:

 • nog niet op het portaal geregistreerd bent, maar wel al een aangifte wil doen.
 • een aangifte wil indienen zonder je te identificeren.

Een Dimona-aangifte doen: stappenplan

Een Dimona-aangifte doe je op de website van het RSZ.

 • Voor een niet-beveiligde aangifte klik je op de blauwe knop ‘Dimona: aangeven’ in het menu rechts. Vervolgens geef je je ondernemingsnummer of RSZ-identificatienummer in.
 • Voor een beveiligde aangifte klik je op de blauwe knop ‘Personeelsbestand: aangeven en beheren’ in het menu rechts en meld je aan.

Hierna doorloop je volgende stappen:

Stap 1

Voer het rijksregisternummer of de identificatiegegevens van je werknemer in.

Stap 2

Geef bijkomende informatie over de werknemer:

 • het Paritair Comité waartoe hij/zij behoort
 • het werknemerstype

Stap 3

Geef de begindatum en, indien al gekend, de einddatum van de werkperiode van je werknemer in. Voor gelegenheidswerknemers deel je ook het beginuur en het einduur mee.

Stap 4

Controleer de ingevulde gegevens en verbeter indien nodig. In het vak ‘Referentie’ kan je nuttige informatie toevoegen.

Stap 5

Bevestig de aangifte.

Dimona aangifte door Addmodum

Schakel Addmodum in voor je Dimona-aangiftes

Reken op ons voor de juridische, administratieve en menselijke kant van je personeelsbeleid. Zo staan we je graag bij voor het opvolgen van je sociaal secretariaat en het indienen van je Dimona-aangiftes. Neem gerust contact met ons op. Dan bekijken we samen hoe we je verder helpen.

×

Hoe kunnen we jou ontzorgen?

× Hoe kunnen we jou ontzorgen?