Wat moet je bezorgen aan je boekhouder?

Deze documenten heeft je boekhouder nodig

Je boekhouder is de rechterhand van je onderneming. Ten minste wanneer hij zijn werk goed uitvoert. Om ervoor te zorgen dat je boekhouder vlot zijn werk kan verrichten, moet je hem natuurlijk van de juiste documenten en papieren voorzien. Welke dat zijn, zetten we hier even op een rijtje.

 

Aankoopfacturen

Wanneer je als onderneming goederen of diensten aankoopt, krijg je hiervoor een factuur met daarop het bedrag dat je aan de leverancier moet betalen. Dit is de aankoopfactuur. Deze factuur omschrijft welke, wanneer en hoeveel artikelen of diensten je hebt gekocht met de bijhorende prijs. Ook hierop staat een betalingstermijn vermeld die aangeeft binnen hoeveel dagen je de factuur betaald moet hebben.

 

Verkoopfacturen

Wanneer je als onderneming goederen of diensten verkoopt, stel je hiervoor een verkoopfactuur op. Dit is een factuur waarop het bedrag vermeldt staat dat de klant jou verschuldigd is. Deze factuur omschrijft welke, wanneer en hoeveel artikelen of diensten je hebt verkocht met de bijhorende prijs. Daarnaast staat ook de betalingstermijn vermeldt waarbinnen de klant de factuur dient te betalen.

Moet je zelf een factuur opstellen? Doe dit dan zo correct mogelijk. De Belastingdienst heeft namelijk bepaalde eisen waar een factuur aan moet voldoen. Om ervoor te zorgen dat je factuur geldig is, moet je een aantal zaken verplicht vermelden. Welke dat zijn, lees je bij ‘wat is een factuur?’.

 

Visa-afschriften

Als onderneming ontvang je maandelijks de afschriften van je VISA. Hierop zie je alle betalingen en ontvangsten die je met je VISA-kaart hebt verricht. Een VISA-afschrift geeft concreet aan welke betalingen op welke periode en op welke kaart betrekking hebben.

Opgelet! Het afschrift geeft dus geen informatie over het type kostenpost, de achterliggende aankoop of het toepasselijk btw-tarief.

 

Nieuwe contracten

Alle nieuwe contracten die je als onderneming aangaat, moeten doorgegeven worden aan je boekhouder. Deze kunnen vervolgens correct geregistreerd worden.

 

Btw-listing

De meeste ondernemingen zijn btw-plichtig. Dit wil zeggen dat je elk jaar vóór 31 maart je zogeheten ‘btw-listing’ moet indienen bij de FOD Financiën. Wie dit niet doet, riskeert hoge boetes. Door je btw-listing aan je boekhouder te geven, kan hij je alvast een handje helpen om de juiste info via de correcte weg door te geven.

Wat is zo een btw-listing nu juist? Een btw-listing is een lijst met btw-nummers van je klanten aan wie je onderneming goederen heeft geleverd of diensten heeft verstrekt tijdens het vorige kalenderjaar. Het gaat over goederen en diensten voor een totaalbedrag van meer dan 250 euro (excl. btw).

 

Fiscale attesten van leningen

Bij het ondertekenen van een hypothecaire lening ontvang je een eenmalig basisattest van je hypothecair krediet. Op dit attest vermeldt je kredietmaatschappij alle gegevens die aantonen dat de hypothecaire lening in aanmerking komt voor een fiscaal voordeel. Fiscale attesten van leningen zijn dus attesten die bewijzen dat je krediet in principe aan alle voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor een belastingvoordeel. Een fiscaal attest dien ook als betalingsattest. Je vindt er daarom ook het betaalde bedrag aan kapitaal en interesten op terug.

 

Bankafschriften

Een bankafschrift wordt ook wel rekeningafschrift of bankuittreksel genoemd. Dit afschrift geeft een overzicht van al je betalingen en afschrijven van een bepaalde periode. Deze kan je steeds aanvragen bij je bank in kwestie.

 

Bij Addmodum regelen we deze aanvragen automatisch. Wij zetten al je administratie, inclusief bankafschriften, voor je klaar. Zo hoef jij er zelf niet van wakker te liggen en kan je deze tijd besteden aan je kerntaken. Meer weten? Contacteer ons gerust!

×

Hoe kunnen we jou ontzorgen?

× Hoe kunnen we jou ontzorgen?